Konkurs wiedzy o prawie pracy

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w roku szkolnym 2013/2014 organizację

konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

20.11.2013r

w Zespole Szkół w Kietrzu odbędzie się I etap konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.  Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz rangi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Informacje oraz materiały niezbędne w przygotowaniach się do konkursu są dostępne na stronie naszej szkoły

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu zgłaszają się do p. Elżbiety Piaskowy