Terminarz zebrań

Terminarz zebrań z rodzicami

    DATA GODZINA           RODZAJ ZEBRANIA
 04.10.2016       17:00 Zebrania klasowe
 08.11.2016       17:00

Konsultacje

(wywiadówka profilaktyczna)

 06.12.2016       17:00 Konsultacje
 03.01.2017       17:00

Wywiadówka śródokresowa

(informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr)

 07.02.2017       17:00 Konsultacje
 04.04.2017       17:00 Konsultacje
 09.05.2017       17:00 Konsultacje
 06.06.2017       17:00 Zebrania klasowe

 

Odsłony: 2421