Terminarz zebrań

Terminarz zebrań z rodzicami

    DATA GODZINA           RODZAJ ZEBRANIA
 03.10.2017       17:00 Zebrania klasowe
 07.11.2017       17:00

Konsultacje

12.12.2017       17:00 Konsultacje
 09.01.2018       17:00

Wywiadówka śródokresowa

(informacja o wynikach klasyfikacji za I semestr)

 06.03.2018       17:00 Konsultacje
 10.04.2018       17:00 Konsultacje
(informacja o wynikach klasyfikacji klas III LO)
 08.05.2018       17:00 Konsultacje
 12.06.2018       17:00 Zebrania klasowe
(informacja o informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku)

 

Odsłony: 4143