Regulamin KL6O

kl6o logo gora2017

 

KIETRZAŃSKA LIGA 6-TEK ORLIKOWYCH

I EDYCJA SEZON 2017

REGULAMIN

1.       ORGANIZATOR:

  • Urząd Miasta i Gminy Kietrz, odpowiedzialny za organizację i przebieg turnieju – 
   Zarząd Kietrzańskiej Ligi Piątek Piłkarskich w składzie: Zbigniew Wanicki, Zbigniew Piaskowy, Artur Rojek.

2.      CELE:

o   upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta i gminy Kietrz.

3.      MIEJSCE:

Boisko ORLIK  przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu.

4.      TERMIN:

o   kwiecień, maj, czerwiec  2017.

5.      WARUNKI UCZESTNICTWA:

o   dostarczenie organizatorowi imiennej listy zgłoszeń wg. załączonego wzoru oraz oświadczeń, że wszyscy uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.

o   drużyna może liczyć maksymalnie 15 osób. Wiek zawodników powyżej 18 lat, istnieje możliwość zgłoszenia zawodników poniżej 18 lat za pisemną zgodą rodziców.

o   zawodnicy zobowiązani są do występowania w jednolitych strojach sportowych oraz obuwiu sportowym

o   nie ma możliwości przełożenia meczu na inny termin.

o   przed rozpoczęciem meczu drużyna winna stawić się w składzie minimum czterech zawodników oraz bramkarz. W przypadku stawienia się w mniejszym składzie uznany zostanie walkower.

o   w czasie rozgrywek dopuszczony jest jeden walkower. W momencie oddania drugiego walkoweru drużyna jest skreślana z ligi.

o   jeżeli drużyna wykluczona z ligi rozegra mniej niż 50 % meczów uzyskane z nią wyniki ulegają unieważnieniu.

o   jeżeli drużyna wykluczona z ligi rozegra 50 % meczów uzyskane z nią wyniki zalicza się do punktacji, w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery.

o   jeżeli drużyna wykluczona z ligi rozegra więcej niż 50 % meczów uzyskane z nią wyniki zalicza się do punktacji, w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery.

o   walkower nie zalicza się jako rozegrany mecz ---w związku z tym jeżeli drużyna wycofa się po I rundzie w czasie której oddała walkower wówczas uzyskane z nią wyniki ulegają unieważnieniu.

o   do listy można dopisć zawodnika w czasie trwania rozgrywek z wyjątkiem zawodnikow którzy są zapisani i rozegrali mecz w innej drużynie w naszej lidze.

6.      SYSTEM ROZGRYWEK:

o   drużyny zgłoszone tworzą jedną grupę

o   zespoły rozgrywają mecze „ każdy z każdym”

o   czas trwania meczu : 2 x 20min.

o   o kolejności drużyn decyduje:

a) ilość zdobytych punktów

b) bezpośredni wynik meczy między zainteresowanymi drużynami

c) korzystniejsza różnica bramek

d) większa ilość zdobytych bramek

e) losowanie

         o  punktacja:

a) za zwycięstwo 3 pkt.

b) za remis 1 pkt.

c) za porażkę 0 pkt.

                 o  boisko:

                        a) mecze rozgrywane są na boisku typu ORLIK

7.       ZASADY GRY:

o   w meczu na boisku gra SZEŚCIU zawodników w tym bramkarz.

o   ilość zmian w drużynie jest nieograniczona.

o   zmiany zawodników dokonywane są systemem hokejowym w środkowej strefie boiska,
z zachowaniem zasady, że zawodnik schodzący musi dotknąć rękę zawodnika wchodzącego.

o   wznowienie gry z autu wykonywane jest zagraniem piłki nogą z poza lub z linii bocznej boiska, zawodnik przeciwnej drużyny ustawiony musi być minim 2 metry od piłki.

o   wznowienie gry przez bramkarza po aucie bramkowym następuje poprzez zagranie piłki ręką. Jeśli bramkarz bezpośrednio wrzuci piłkę do bramki przeciwnika i nikt z zawodników jej nie dotknie to wówczas dyktowany jest aut bramkowy

o   każde wznowienie następować musi w nieprzekraczalnym czasie 3 sekund.

o   odległość muru od piłki wynosi minimum 5 metry.

o   wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie

o   gra wślizgiem jest dopuszczalna

o   za ostre faule, celowe zagranie ręką, niekulturalne zachowanie się na boisku zawodnik otrzymuje minuty karne. O wysokości kary decyduje sędzia. Obowiązują następujące kary:

a) kara w wymiarze czasowym 3 min.

b) kara w wymiarze czasowym 5 min.

c) kara wykluczenia z meczu

d) uzyskanie bramki w czasie kary przez przeciwnika  anuluje karę

   e) jeśli w tym samym meczu zawodnik zostaje ukarany po raz drugi to otrzymuje karę 5 min, 
             jeśli po raz trzeci to jest wykluczony z meczu .

f) każda czerwona kartka oznacza wykluczenie zawodnika i grę drużyny w pomniejszonym 
          składzie do końca danego spotkania.

  • stosuje się ogólne przepisy gry w piłkę nożną.

8.      NAGRODY

o   pierwsze trzy drużyny otrzymują puchary oraz wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy.

o   król strzelców oraz najlepszy bramkarz otrzymują puchary oraz pamiątkowe dyplomy.

9.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • wszyscy uczestnicy turnieju biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. Za wszelkie kontuzje wynikłe w czasie rozgrywek organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • za wszelkie zaginione rzeczy w czasie rozgrywek organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  • sprawy sporne wynikłe w czasie turnieju rozpatrywane będą przez Zarząd KLPP oraz zainteresowane strony.
  • Zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu na terenie ORLIKA.

 

PRAWO OSTATECZNEJ INTERPRETACJI REGULAMINU NALEŻY DO ZARZĄDU KLPP

 

 

kl6o logo dol

Odsłony: 459