Pracownicy szkoły

DYREKCJA

       DYREKTOR mgr Anna Ludwikowska-Wierzchowiec
  z-ca DYREKTORA mgr Elżbieta Szewczak
  z-ca DYREKTORA mgr Edward Szwast

 

    GRONO PEDAGOGICZNE

PRZEDMIOT IMIĘ I NAZWISKO
RELIGIA  
mgr Jacek Macewicz
mgr ks. Dawid Górniak
JĘZYK POLSKI mgr Agata Mormul
mgr Barbara Pleszewska
mgr Alina Woniakowska
mgr Dorota Przysiężna-Bator
mgr Beata Rzeczkowska-Znamirowska
mgr Grażyna Majer
JĘZYK ANGIELSKI mgr Anna Aleksiejewicz
mgr Barbara Bach
mgr Sylwia Dworzyńska-Sroka
mgr Ewelina Czarnecka
mgr Alicja Sienkiewicz
mgr Zenon Zabłocki
JĘZYK NIEMIECKI mgr Sandra Adamek-Gloth
mgr Dominika Pawęzka
mgr Anna Ludwikowska-Wierzchowiec
mgr Anna Rojek
HISTORIA mgr Piotr Skowronek
mgr Radosław Tarnawski
mgr Jacek Macewicz
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE mgr Dorota Przysiężna-Bator
mgr Radosław Tarnawski
mgr Piotr Skowronek
mgr Jacek Macewicz
WIEDZA O KULTURZE mgr Dorota Przysiężna-Bator
mgr Beata Rzeczkowska-Znamirowska
INNOWACJA mgr Agata Mormul
mgr Edyta Szczyrba-Goździk
NAUKA O POLSCE mgr Dorota Przysiężna-Bator
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Radosław Tarnawski
WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE
mgr Jolanta Skowronek
mgr Grażyna Majer
PLASTYKA mgr Edyta Szczyrba-Goździk
MUZYKA mgr Ewa Maleńczyk
MATEMATYKA mgr Ewa Lewosz
mgr Nina Skibińska
mgr Helena Pietryszyn
mgr Elżbieta Świętanowska
mgr Dominika Rosińska
mgr Elżbieta Piaskowy
FIZYKA mgr inż. Elwira Sekuła
mgr Dominika Rosińska
CHEMIA mgr Anita Kozina
mgr Elżbieta Piaskowy
BIOLOGIA mgr Renata Zamkowa
mgr Maria Zapotoczna
mgr Elżbieta Szewczak
GEOGRAFIA mgr Aleksandra Cioch
mgr Edward Szwast
PRZYRODA mgr Aleksandra Cioch
mgr Elżbieta Szewczak
mgr Elżbieta Piaskowy
mgr Dominika Rosińska
ZAJĘCIA TECHNICZNE mgr Mirosław Nowak
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE mgr Edyta Szczyrba-Goździk
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA mgr Magdalena Wituszyńska
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI mgr Elżbieta Piaskowy
EKONOMIA W PRAKTYCE mgr Elżbieta Piaskowy
INFORMATYKA mgr Mirosław Nowak
mgr Edyta Szczyrba-Goździk
mgr Tomasz Besz
WYCHOWANIE 
FIZYCZNE
mgr Dariusz Kotlarz
mgr Artur Rojek
mgr Ewelina Makarska-Zabłocka
mgr Jolanta Skowronek
mgr Bartosz Wituszyński
mgr Areg Gadachik
mgr Zbigniew Piaskowy
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE mgr Sandra Adamek-Gloth
mgr Anna Aleksiejewicz
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE mgr Sandra Adamek-Gloth
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE mgr Sylwia Dworzyńska-Sroka
ZAJĘCIA TYFLOPEDAGOGICZNE mgr Anna Aleksiejewicz

 

   ŚWIETLICA SZKOLNA

KIEROWNIK mgr Maria Zapotoczna
WYCHOWAWCA mgr Anna Piwowarczyk
mgr Dorota Rzeszowska-Szot

 

  BIBLIOTEKA SZKOLNA

   KIEROWNIK mgr Irena Lorenc-Czajkowska
 BIBLIOTEKARZ mgr Ewa Janczura      

 

                    GABINET POMOCY
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

      PSYCHOLOG mgr Barbara Kraśnicka
       PEDAGOG mgr Barbara Kucięba

 

 SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

  DORADCA ZAWODOWY mgr Anna Rojek

  

    GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ

       Lekarz med.  dr Halina Filak
     HIGIENISTKA  mgr Grażyna Mikłaszewska

  

 ADMINISTRACJA I OBSŁUGA SZKOŁY

SEKRETARIAT mgr Beata Reja
KONSERWATOR Ryszard Bednarz
Mirosław Balicki
Andrzej Wójtowicz

KONSERWATOR 
POWIERZCHNI

PŁASKICH

Bogumiła Turkiewicz
Anna Matyjaszek
Stanisława Panicz
Danuta Rzeszowska
Maria Kościółko
Joanna Foryś
Odsłony: 8434