LIST OTWARTY DO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!

Kietrz, 09 listopada 2016r.

LIST OTWARTY

DO

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

PANI ANNY ZALEWSKIEJ

Szanowna Pani Minister,

przyjęte w dniu 8 listopada 2016 r. przez Rząd założenia w sprawie rewolucyjnej reformy oświaty napawają nas lękiem, rodzą niepewność, a przez to odbierają, tak ważną w zawodzie nauczyciela, radość uczenia. Stanowczo protestujemy przeciwko likwidacji naszego Gimnazjum w Kietrzu! To właśnie nasza szkoła stała się na przestrzeni siedemnastu lat najważniejszym, wyjątkowym i najbardziej kreatywnym centrum kultury w przygranicznej, niewielkiej gminie Kietrz.

Specyfika naszego gimnazjum polega na tym, iż tworzy ono zespół szkół ze szkołą ponadgimnazjalną. Uczniowie gimnazjum stanowią grupę, do której adresujemy ofertę edukacyjną dotyczącą kolejnego etapu kształcenia. Likwidacja gimnazjum i rozproszenie uczniów w sześciu szkołach podstawowych gminy Kietrz spowoduje, że naturalna więź na linii uczniowie gimnazjum - uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej wygaśnie, a to z kolei może spowodować wygaśnięcie szkoły ponadgimnazjalnej.

       Bulwersuje nas Pani ocena dotycząca braku osiągnięć uczniów w gimnazjach. Czy spełniły one rolę wyrównywania szans? Nasze, tak! To nasi nauczyciele przyczynili się m.in. do:

a. realizacji licznych projektów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych:

  -        wymiana młodzieży: Polska – USA; Polska- Michigan, Polska – Indianapolis

 -   program Sokrates-Comenius: Wiele korzeni – jedna Europa, Szkolne życie młodego Europejczyka; wyjazdy młodzieży na Litwę, Łotwę oraz do Włoch, Grecji, Niemiec, Hiszpanii,

  -        Narodowe Centrum Kultury: Łączy nas wspólna historia; wymiana młodzieży polsko - ukraińskiej,

  -        Mój szkolny kolega z Afryki: I miejsce w Polsce,

  -         Euroregion Silesia: Żywa lekcja historii - wyróżnienie  projektu pt.  Zaślubiny Mieszka i Dobrawy,

  -        Kapitał Ludzki: Cudowna podróż, Akademia przygody,    

  -        Równać szanse: Krzyże i kapliczki gminy Kietrz elementem współistnienia dwóch kultur

  -        Dom Europejski: Unia większa niż wczoraj

  -        Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w piłce halowej- impreza cykliczna

  -        projekty edukacyjne, m.in. : Kietrzanie – świadkowie historii, Śladami dawnego Kietrza

  -        projekt ogólnopolski Atlas wsi- wyróżnienie 

b. wprowadzania innowacji pedagogicznych:

-     klasa artystyczna, która działa jako klasa patronacka Teatru Lalki i Aktora w Opolu, realizuje innowację Słowo-ruch-wrażenie

-     z przedmiotów: matematyka Lekcje z komputerem i język angielski Angielski z piosenką

      c. sukcesów w nauce i w sporcie na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim:

laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z: języka polskiego, angielskiego, matematyki, chemii, fizyki, biologii, historii, geografii, informatyki, techniki, religii; liczne sukcesy  sportowe: piłka nożna, unihokej, pływanie, lekkoatletyka oraz konkursy plastyczne

  d. współpracy z czeskim Stowarzyszeniem Ambasada Prajzska, w ramach której m. in. nasi nauczyciele podjęli się szeregu działań, z których korzystała i korzysta cała społeczność gminy Kietrz:

- wakacyjne obozy Prajzska bez granic,

- szkółka narciarska dla dzieci i młodzieży,

- spotkania dla seniorów (np. kiermasze świąteczne),

- cykliczna impreza sportowa Prajzska Liga Gier

W trosce o wszechstronny rozwój naszych uczniów prowadzimy różne zajęcia wspierające, rozwijające ich wiedzę i pasje ( m.in. grafika komputerowa, fotografia, teatr, malarstwo plenerowe, gazeta szkolna, kółka przedmiotowe, klub 4-H).

Boli nas rozpowszechnianie w mediach informacji, iż gimnazjum to miejsce agresji i przemocy czy demoralizacji. Nasza szkoła podejmuje szereg działań profilaktycznych. W tym celu powstał na terenie naszej szkoły PatPort, którego zadaniem jest m.in. pokazanie młodzieży możliwości alternatywnego spędzania czasu, zagrożeń istniejących we współczesnym świecie. Dzięki takim inicjatywom nasi uczniowie biorą udział w różnego typu akcjach charytatywnych i wolontariacie ( np. Zryw młodych serc). Sami także wychodzą z inicjatywą pomocy drugiemu człowiekowi.

To my nauczyciele jesteśmy na co dzień z tymi młodymi ludźmi w ich trudnym okresie dojrzewania. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Tworzymy fachowe programy wychowawcze i profilaktyczne. To właśnie my najlepiej orientujemy się w specyfice pracy z gimnazjalistami i nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że młodzież gimnazjalna jest zła. To wspaniali, młodzi ludzie pełni wrażliwości!!!

Dlaczego pomija się naszych rodziców w „szeroko zakrojonych konsultacjach” dotyczących reformy oświaty i nie informuje się ich, że miejsce likwidowanego Gimnazjum w Kietrzu zajmie ogromny pustostan?! Przecież nasza placówka to szkoła nowoczesna, znakomicie wyposażona, wykorzystująca nowości technologiczne (tablice multimedialne, wizualizery, rzutniki), posiadająca doskonałą bazę sportową: hala, orlik, basen, siłownia.

Pod znakiem zapytania staną też wspólne przedsięwzięcia, w których uczestniczy obecnie młodzież obu szkół - wyjazdy, wycieczki, projekty, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej. Można więc z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że kulturotwórcza rola naszej szkoły oraz jej tożsamość, budowana z taką pieczołowitością w czasie wielu lat, zostaną zniweczone.

Dlaczego podaje Pani nieprawdziwą informację, że nie będzie zwolnień nauczycieli? W naszej szkole pracuje 52. nauczycieli ( w tym 40. dyplomowanych), którzy w wyniku reformy stracą pracę. Nie można też zapominać o pracownikach administracji i obsługi - oni również pozostaną bez środków do życia. Czy trzeba podejmować aż tak drastyczne środki, by usprawnić polskie szkolnictwo, które nie wymaga tak radykalnej reformy, a jedynie udoskonalenia i dofinansowania?! Domagamy się szacunku dla naszej pracy i wysiłku włożonego w kształtowanie i wychowanie młodego człowieka. 

Uważamy, że niewiele dobrego w zakresie funkcjonowania szkolnictwa w Polsce wniesie reforma, która szkołę i nauczycieli traktuje instrumentalnie, a jej założenia nie wynikają z prawdziwych konsultacji, wzajemnego słuchania i autentycznego szacunku.  Proponowane zmiany wymagają od pracowników szkoły jedynie ślepego posłuszeństwa, zaś decyzje władz pozbawione są uznania dla dorobku i wiedzy setek nauczycieli. Reforma oświaty oznacza dla nas burzenie, likwidowanie, niszczenie, zwalnianie i łamanie charakterów.

Wobec powyższego, Pani Minister, zapraszamy wszystkich Rodziców, Absolwentów oraz Przyjaciół Gimnazjum w Kietrzu do uczestnictwa w manifestacji 19 listopada 2016 r., by powiedzieć Pani, że decyzje o reformie są błędne i krzywdzące przede wszystkim uczniów!!!

 

Dyrekcja i Nauczyciele

Zespołu Szkół w Kietrzu

 

List otwarty do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej

Uczniowie ZS w rezerwacie Łężczok!

Dnia 29 września uczniowie klas gimnazjalnych i liceum wraz z przewodnikiem panem prof Różyckim oraz opiekunami: p Edwardem Szwastem, Marią Zapotoczną i Renatą Zamkową mieli okazję zwiedzić rezerwat Łężczok w gm Nędza. Rezerwat utworzony w 1959 r. o powierzchni 408 ha zajmują lasy, stawy i łąki, należy on do największych w Polsce. W rezerwacie żyją sarny, lisy, zające, bytuje tu ponad 210 gatunków ptaków. Szczególne miejsce w awifaunie rezerwatu mają ptaki wodno-błotne. Spotkać tu można bociana czarnego, kanię czarną, perkoza, trzmielojada, kormorana, zimorodka, gęś gęgawę. Rosnąca tu roślinność ...

Czytaj więcej: Uczniowie ZS w rezerwacie Łężczok!

Otrzęsiny kl.I LO i ZSZ!

13.10.2016r. Godzina 11.00. Aula naszej szkoły – chwila prawdy dla uczniów klas pierwszych LO i ZSZ… W tym dniu klasa druga pod opieką p.Sandry Adamek – Gloth przeprowadziła chrzest pierwszaków, poddając ich różnym próbom. Tak na początku odbył się quiz sprawdzający wiedzę z zakresu obserwacji życia szkolnego, w którym trzeba było odpowiedzieć na różne pytania dot. na przykład położenia wybranych pomieszczeń w szkole. Śmiechu nie było końca...

Czytaj więcej: Otrzęsiny kl.I LO i ZSZ!

KLASY SPORTOWE NA SPŁYWIE KAJAKOWYM!

26 września uczniowie klas sportowych naszego gimnazjum uczestniczyli w spływie kajakowym zorganizowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego. Grupa liczyła 44 uczniów i 4 nauczycieli.Trasa spływu przebiegała na rzece Mała Panew i liczyła 11,5km. Spływ rozpoczął się w miejscowości Kolonowskie z przystani "Dzika Chata", a zakończył w miejscowości Krasiejów. Trasa spływu była bardzo malownicza, przebiegała pośród głębokiego jaru porośniętego drzewami,...

Czytaj więcej: KLASY SPORTOWE NA SPŁYWIE KAJAKOWYM!

PODSUMOWANIE SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA GMIN POWIATU GŁUBCZYCKIEGO!

W środę 21 września w głubczyckim ratuszu odbyło się uroczyste podsumowanie sportowego współzawodnictwa gmin powiatu głubczyckiego. W uroczystości brali udział przedstawiciele szkół powiatu głubczyckiego, władze gminne z Kietrza, Baborowa i Głubczyc oraz przedstawiciele powiatu. Gościem honorowym uroczystości była pani prezes Szkolnego Związku Sportowego ,,Opolskie” Joanna Dzido. 
Miło nam zakomunikować, że w klasyfikacji szkół gimnazjalnych, Gimnazjum Kietrz zajęło I miejsce w powiecie, a nasza uczennica Maja Śliwa wygrała plebiscyt i została...

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA GMIN POWIATU GŁUBCZYCKIEGO!

Ognisko integracyjne klasy 1d !!!

Jaka jest recepta na niezapomniane chwile w szkole???
Na pewno połowa sukcesu to zgrana klasa! O tym z pewnością wiedzą uczniowie klasy I d gimnazjum, którzy wraz z wychowawczynią p. Dominiką Rosińską udali się 22-go września na pierwsze ognisko klasowe. Zgrana klasa, to- zintegrowana klasa i taki cel przyświecał wszystkim uczniom. Patrząc na przygotowania do ogniska i jego przebieg można powiedzieć- cel osiągnięty- nasze motto to „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” Niech inni się od nas uczą ;) :) :)

Czytaj więcej: Ognisko integracyjne klasy 1d !!!

Żandarmeria Wojskowa ćwiczyła naszych mundurowych!

Dnia 22.09.2016r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej z Wrocławia i Opola, którzy przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla uczniów klasy pierwszej i drugiej o profilu mundurowym. Uczniowie dowiedzieli się co należy do zadań i obowiązków żołnierzy, jakim sprzętem dysponuje żandarmeria wojskowa oraz jak wygląda typowy strój żołnierza podczas misji pokojowej. Ciekawym punktem zajęć okazał się symulator zderzeń jak  

Czytaj więcej: Żandarmeria Wojskowa ćwiczyła naszych mundurowych!

Licealiści- Przedszkolakom !!!

Licealiści- Przedszkolakom z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Taki cel przyświecał naszym maturzystom, kiedy 20 września postanowili wcielić się w postaci znane wszystkim z "Rzepki" Juliana Tuwima. Dziadek- Karol, babcia- Kamila, wnuczek- Michał, kicia- Klaudia, Mruczek- Mariusz , gąska- Justyna, bocian- Kamil, żabka- Paweł, kurka- Robert, kawka- Konrad, a Rzepka- Ada z grupy Milutki:-) Bajkę czytały Myszki - Miki (Dominika) i Minnie (Ania). Pomocą w przygotowaniu

Czytaj więcej: Licealiści- Przedszkolakom !!!

LICEALIŚCI NA SALONIE MATURZYSTÓW!

W dniu 16.09.2016r. uczniowie klasy maturalnej uczestniczyli w Śląskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2016. W spotkaniu w Gliwicach wzięło udział 26 naszych przyszłych maturzystów, którzy skorzystali z szansy zaplanowania własnej kariery naukowej i zawodowej. Wizyta w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej rozpoczęła się od stoiska Perspektyw, gdzie uczniowie otrzymali najnowszy „Informator dla Maturzysty 2016”.

Czytaj więcej: LICEALIŚCI NA SALONIE MATURZYSTÓW!